MENY

Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp

Kursen är generell och vänder sig till alla er som arbetar aktivt med införandet och utvecklingen av standardiserade vårdförlopp i regionen.

Tid: 10 maj - 11 maj

Plats: OBS! Ny lokal: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg

Uppföljningsdag den 9 juni 

Syftet är att ge grundläggande information om arbetet med införandet av samtliga standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra Götalandsregionen samt att ge deltagarna möjlighet att få kontakt med andra nyckelpersoner i regionen.

Exempel på områden som kursen innehåller är grundinformation om satsningen, patientperspektiv och primärvårdsinsatser, roller i SVF-arbetet, registrering och uppföljning av patientprocesser. I kursen ingår såväl informationspass och gruppdiskussioner som kunskapsutbyte mellan olika enheter och vårdförlopp.

Kursen hålls i internatform de första två dagarna med ytterligare en kursdag med uppföljning, en månad senare. Ett detaljerat program kommer att skickas ut till alla deltagare cirka två veckor i förväg.

Läs mer i inbjudan (pdf)

Anmälan

Anmäl dig via Regionkalendern senast 27 april, 2016.


Sidan uppdaterad: 25 april 2016