MENY

Interaktiva rapporter

Uppgifterna i tabellen uppdateras två gånger per år och kan skilja sig från data i de interaktiva rapporterna, som kan ha en annan uppdateringsfrekvens. Tabellen länkar till de kvalitetsregister som erbjuder interaktiv rapport. För rapporter från övriga kvalitetsregister, se Årsrapporter.

DiagnosRegistrerade fall 2017Registrerade fall totalt*Täckningsgrad i registerKontaktsjuksköterska 2017
Bröstcancer 8 746 76 433 98 % 98 %
Hudmelanom4 17263 11698 %79 %**
 Huvud- och halscancer 1 487 13 905 96 % -
 Lever- gallblåse och gallvägscancer 1 645 13 415 95 % -
 Myelom 787 6 900 99 % -
 Njurcancer 1 089 13 812 96 % 81 %
Peniscancer2232 56499 %73 %
Prostatacancer10 237181 74798 %86 %
Sköldkörtelcancer4792 51478 %88 %
Tjocktarmscancer4 48751 589100 % -
Urinblåsecancer3 22448 49698 %61 %
Ändtarmscancer2 10443 431100 % -

Om data saknas i tabellen beror det på att indikatorn ej tillämpas i registret.

*Observera att startår varierar mellan diagnoserna. Information om vilket startår som gäller för specifik diagnos finns att läsa i de interaktiva rapporterna eller på registrets diagnossida.

**Exkludera melanom <= 1 mm

Kontakt

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm-Gotland


Gemensam information uppdaterad: 4 juli 2019