MENY

Kommande vårdprogram

Här hittar du alla vårdprogram som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda. Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på denna sida.

Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Vårdprogrammen går ut på remiss följande datum:

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

Från den 15 april 2019 införs en förändring i rutinen för remissrundor.

Ny rutin för remisshantering av vårdprogram

Remissrunda för reviderade vårdprogram

Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna i vårdprogrammet och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom vårdprogrammet. Remissrundan är två månader lång.

Till varje vårdprogram hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas samt en nationell konsekvensbeskrivning där vårdprogramgruppen anger vilka konsekvenser revideringarna kan få i regionerna. Den nationella konsekvensbeskrivningen ligger till grund för de regionala konsekvensbeskrivningar som distribueras separat.

Svarsmall, frivillig att använda

Remissrunda för nya vårdprogram

Remissrundan för helt nya vårdprogram riktar sig enbart till professionen och patientföreningarna. Syftet är att att diskutera det medicinska innehållet. Efter revidering kommer vårdprogrammen att gå på remissrunda även till regionerna. Remissrundan är en månad lång.

Svarsmall, frivillig att använda

Vårdprogram under framtagande

Här listas de nya vårdprogram som ännu inte varit på remissrunda eller publicerats. Ordförande i vårdprogramgruppen inom patentes.

  • Buksarkom (Jan Åhlen)
  • Merkelcellstumörer (Viveca Björnhagen Säfwenberg)
  • Palliativ vård för barn (Christina Lindström)
  • Skivepitelcancer i huden (John Paoli)
  • Hypofystumörer (Oskar Ragnarsson)
  • Binjuretumörer (Jan Zedenius)

Kontakt

porträtt

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 7 juni 2019