MENY
Till regionspecifikt innehåll

Datauttag från cancerregistret

Här hittar du information om hur du beställer data ur cancerregistret för kvalitetssäkring och forskning. Beställningen kan göras på nationell eller regional nivå. Du använder olika blanketter för ändamålen.

Vid uttag för forskningssyfte krävs redovisning av projektplan, etikansökan samt ett dokumenterat godkännande från Etikprövningsmyndigheten.

Etikprövningsmyndigheten

Begäran om uttag från det nationella cancerregistret görs på en blankett från Socialstyrelsen och skickas direkt till myndigheten.

Beställ statistik/datatuttag hos Socialstyrelsen

Regionala datauttag från cancerregistret

Regionala cancercentrum kan lämna ut data från det regionala cancerregistret för kvalitetssäkring och forskningsändamål. Regionala uttag görs enligt respektive RCCs rutiner. Observera att ansökan om uttag ur regionala cancerregistret i södra sjukvårdsregionen ska göras på särskild blankett, se nedan.

Ansökan om datauttag från regionalt cancerregister, (pdf nytt fönster)

Samråd KVB, Region Skåne (OBS - gäller endast ansökningar som omfattar regionala cancerregistret i södra sjukvårdsregionen)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Datauttag regionalt

Uttag ur Cancerregistret på regional nivå ska godkännas av de landsting som uttaget omfattar. Ansökan om uttag ur Cancerregistret för ett eller flera landsting i södra sjukvårdsregionen ska skickas Region Skånes samrådsgrupp för kvalitetsregister, vårddatabaser och biobanker (KVB) som samordnar prövningsprocessen gentemot övriga landsting.

Observera att godkännande från Etikprövningsnämnden krävs i vissa fall. Det ska då bifogas ansökan till KVB.
Länk till mer information om KVBs ansökningsprocess samt ansökningsformulär.

Beskriv önskat uttag, bifoga KVBs godkännande och skicka detta till kontaktpersonen på RCC Syd. Observera att RCC Syd inte kan lämna ut personuppgifter utan godkännande av KVB.

En förteckning/beskrivning av variablerna i cancerregistret finns här.

Vid frågor rörande uttag ur Cancerregistret på regional nivå, kontakta Regionalt cancercentrum syd på 046-275 21 83.

För enskild person: Begäran om utdrag av Dina personuppgifter

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos Region Skåne, ett så kallat registerutdrag. Läs mer om Patientjournalen och dina uppgifter i vården här.

Begäran om utdrag ur Cancerregistret på regional nivå ska göras skriftligen till personuppgiftsombudet i Region Skåne som vidarebefordrar ärendet till RCC Syd:
Personuppgiftsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad

Uttag ur kvalitetsregister

Uttag ur något av kvalitetsregistren för cancer ska prövas och godkännas av den myndighet inom hälso- och sjukvård som har centralt personuppgiftsansvar för det aktuella registret.

Kvalitetsregister inom cancer (länk till ny sida)

Statistik

Nationell cancerstatistik

Regionalt cancercentrum sydöst kan lämna ut data från nationella kvalitetsregister och det regionala tumörregistret (ur Cancerregistret) för regional kvalitetsuppföljning och forskning. Använd blanketten nedan!

Blankett för uttag ut cancerregistret

Om du ska använda datauttaget för forskningsändamål kan du få

vägledning och läsa mer här


Gemensam information uppdaterad: 14 juni 2019