MENY

Cytostatikakörkort - webbutbildning i säker hantering av cytostatika

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper. Administrationen ska vara säker för patienterna och hanteringen ska inte utsätta medarbetare för arbetsmiljörisker.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bedriver en webbaserad utbildning i säker hantering av cytostatika i samarbete med onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildningen har tagits fram av Region Skåne och har använts där sedan 2004.

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare goda kunskaper i säker hantering av cytostatika. 

Utbildningen bygger på att de onkologiska enheterna på sjukhusen i Region Stockholm bidrar med lokala kursledare. De håller i föreläsninga, läser och bedömer även de inskickade arbetsuppgifterna löpande under utbildningen.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetat med cytostatikahantering i minst sex månader.

Målgrupp

Sjuksköterskor  och undersköterskor i region Stockholm Gotland som hanterar cytostatika. 

Upplägg

Cytostatikakörkort på nätet, Lära nära.

  • Utbildningen sker via webben och du kan genomföra den när och var du själv önskar.
  • Kurstiden är fyra-fem veckor och avslutas med en gemensam kurssammankomst som pågår under en dag.
  • Kurssammankomsten är obligatorisk och innehåller praktiska övningar och gruppdiskussioner. Det är det enda tillfället ni deltagare träffas.
  • Utöver filmade föreläsningar, kurstexter och arbetsuppgifter via internet får du en lånebok hemskickad.
  • Tidsåtgången för kursen är mellan 25 och 35 timmar.
  • Kursledarna följer dig som deltagare och läser och bedömer dina inskickade arbetsuppgifter löpande under kurstiden. 

Aktuellt kursdatum hösten 2019

Kursstart 26 augusti, kurssammankomst 27 september
Kursstart 23 september, kurssammankomst 25 oktober
Kursstart 4 november, kurssammankomst 6 december

Anmälan till via formuläret nedan.

Kursledare

Marie Sodell,Tove Törnros, Elisabeth Sjöberg, Per Lindblom och Annelie Stridsberg.

Kostnad

Utbildningen bekostas och administreras av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. 

Anmälan

Närmaste chef anmäler medarbetare till utbildningen. 

Utbildningsplatserna kommer att fördelas så att alla sjukhus har möjlighet att anmäla ett par medarbetare per utbildningstilfälle. 

Max 20 deltagare sjuksköterskor och undersköterskor antas till varje utbildningstilfälle. 

Anmälan är bindande. Avbokningar senare än två veckor innan kursstart debiteras med 4000 kronor. Då det är stor efterfrågan på plasterna är det viktigt att den som är anmäld fullföljer kursen. Ej fullföljd kurs debiteras också med 4000 kronor.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Läs mer här. 

Varmt välkommen till webbutbildningen i säker cytostatikahantering!

Anmälan - Cytostatikakörkort

Välj datum
Utbildning cytostatikakörkort

Marie Sodell

Specialistsjuksköterska onkologi

Faktaägare:Marie Sodell, specialistsjuksköterska onkologi, kursledare cytostatikakörkort
Ansvarig redaktör: Maria Franchell

Sidan uppdaterad: 11 juni 2019