MENY

Hälsoinformatörer

Hälsoinformatörer är engagerade medborgare som sprider information om cancerprevention i sitt bostadsområde.

Hälsoinformatörer, som är utbildade av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, informerar på offentliga platser, skolor, SFI-utbildningar, i föreningar och arrangerar så kallade hälsofikor på biblioteken. Hälsoinformatörerna representerar 39 olika språk och länder. De är i alla åldrar och känner sina områden och kan nå ut till många invånare.

Processledaren, Arja Leppänen, för jämlik vård på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, RCC, leder arbetet med projektet Goda vanor för friskare liv. Projektet är ett samarbete mellan RCC och flera kommuner och stadsdelar. Målet är att minska cancerincidensen och ojämlikheter i hälsa mellan invånare födda i och utanför Sverige. 

Här kan du läsa mer om vad samarbete med hälsoinformatörer innebär

Vill ni också utbilda hälsoinformatörer?

Kontakta processledare Arja Leppänen om din kommun önskar utbilda hälsoinformatörer. 

Vill du bli hälsoinformatör?

Kontakta samordnare Désirée Branovici, desiree.branovici@sll.se eller ring
070 0038723

Här kan du läsa mer om vad det innebär att bli hälsoinformatör

Prisat projekt

År 2017 vann RCC Stockholm-Gotland det nyinstiftade priset Jämställdhetspriset som delas ut av Stockholms läns landsting. Projektet Goda vanor för ett friskare liv har varit ett led i det arbete som RCC bedriver inom jämställdhet och jämlikhet. Goda vanor för ett friskare liv är sedan 2018 en certifierad kunskapspilot för jämlik vård inom Unesco LUCS, som är ett lokalt Unescocenter för samverkan. 

 

Arja Leppänen

processledare, jämlik vård och patientsamverkan

RCC Stockholm-Gotland


Sidan uppdaterad: 3 april 2019