MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patienträttigheter i vården

Patienträttigheter är en blandning av rättigheter och bestämmelser inom landstinget. Syftet är att patienten och/eller tillsammans med närstående ska ha inflytande över och vara delaktig i sin vård.

Bland viktiga patienträttigheter kan följande nämnas:

 • Patienten ska planera all vård tillsammans med sin läkare och sjuksköterska.
 • Patienten har också rätt att få begriplig information om sin sjukdom och behandling. Den ska lämnas skriftligt om det behövs.
 • Patienten har rätt att framföra egna önskemål om behandling eller vård till sin läkare. Patienten ska också få information om möjligheten att välja olika behandlingsalternativ. Läkaren är dock den som slutligt avgör om önskad vård är medicinskt motiverad och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Patienten har rätt till en fast vårdkontakt som kan hjälpa till att samordna olika insatser och förmedla kontakter inom vården. Inom cancervården är det i allmänhet kontaktsjuksköterskan som ansvarar för den fasta vårdkontakten.

  Vägledning om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan, Socialstyrelsen
 • Patienten har rätt att säga nej till vård och behandling och kan också avbryta pågående behandling och lämna sjukhuset eller vårdinrättningen när den vill. Om så sker kan din läkare inte ansvara för följderna av detta val. 
 • Patienten har rätt att få se sin journal. Journalen tillhör vården, men patienten kan begära att få en kopia på önskade handlingar.
 • Rätten till ny medicinsk bedömning, ”second opinion”, finns. Vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada kan patienten få möjlighet att diskutera den egna sjukdomen och behandlingen med ytterligare en läkare i valfritt landsting.
 • Vid problem med vårdkontakter finns såväl interna som externa instanser för patientsynpunkter och klagomål.

Läs mer om vårdens skyldigheter i patientlagen

Läs mer om var du som patient eller närstående kan vända dig om du har synpunkter på vården

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Rutiner runt second opinion i norra regionen

Rutin second opinion (pdf)

Presentation av patientlagen — Ewa Lundgren

Ny patientlag (pdf)


Faktaägare:Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan
Gemensam information uppdaterad: 24 oktober 2017