MENY


27
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Ny film om SVF för primärvården

Nu finns en film som visar hur standardiserade vårdförlopp, SVF, kan användas i primärvården.

Stockholm Gotland

De nödvändiga samtalen – utbildning för läkare

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum arrangerar en tvådagars utbildning för läkare som möter patienter i svåra samtal.


24
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Minst var fjärde patient använder komplementära metoder

En forskargrupp från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har gjort en stor enkätstudie kring användning av komplementära och alternativa metoder hos patienter med cancer i Stockholm.


22
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Bröstcancervården på Gotland har infört Min vårdplan via nätet

Nu kan patienter med bröstcancer som får sin behandling på Visby Lasarett få sin vårdplan digitalt via 1177.se. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.


21
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Hög inrapportering i nationella bröstcancerregistret

Täckningsgraden för inrapporterade data till det nationella bröstcancerregistret är fortsatt hög, närmare bestämt 99,9 procent.

Stockholm Gotland

Att möta personer med funktionsnedsättning

8 maj bjöd Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in till en utbildningsdag för att öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning.


16
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Sammanställning från vårens dialogmöten och workshops

Under våren 2019 genomförde Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ett antal dialogmöten och workshops i en bred förankringsprocess med olika intressenter. Nu finns en sammanställning från respektive möte.