MENY

Nationellt videomöte om kommunikationsstöd inför tarmcancerscreening

Införande av screening för tjock- och ändtarmscancer kräver planerade kommunikationsinsatser. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland välkomnar därför till ett nationellt informationsmöte om RCCs stöd till regionernas införandearbete.

Tid: 24 september

Plats: Videomöte

Vid mötet, som vänder sig till RCC:s och regionernas kommunikationsfunktioner, kommer vi att informera om och framför allt diskutera vilket stöd och informationsinsatser RCC kan bidra regionerna med kring införandet.

Nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening kommer att ge en statusrapport kring införandeprocessen av screening. Kommunikatörer från RCC i Samverkan och RCC Syd deltar.

Vi återkommer med agenda för dagen när den är spikad och önskar er varmt välkomna!

Charlotta Sävblom
Verksamhetsutvecklare på RCC Stockholm Gotland
och ordförande i nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmcancerscreening

Bo Alm
Nationell samordnare kommunikation, RCC i Samverkan

Anmäl dig via denna länk senast den 20 september


Sidan uppdaterad: 9 juli 2019