MENY

Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC

RCC Syd - nationellt ansvarig

Christina Nilsson

registeradministratör

RCC Syd

 

Pia Mårtensson-Löthgren

statistiker

RCC Syd

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

 

 

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support

RCC Stockholm-Gotland

Camilla Mattsson

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

vårdprogramshandlägg./registeradm.

RCC Sydöst

 

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

 

 

RCC Uppsala Örebro

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Anette Johansson

registeradministratör (ej i tjänst)

RCC Uppsala Örebro

Carina Bodin

registeradministratör (ej i tjänst)

RCC Uppsala Örebro

Statistiker

Regional support

RCC Väst

Helene Hagman

registeradministratör

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support


Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 3 maj 2019

Regional information uppdaterad: 3 maj 2019