MENY

Nationellt vårdprogram analcancer

Det aktuella nationella vårdprogrammet för analcancer fastställdes 2017.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.


Gemensam information uppdaterad: 12 mars 2019