MENY

Nationellt kvalitetsregister för analcancer

Det nationella kvalitetsregistret för analcancer innehåller data om ledtider från välgrundad misstanke om analcancer – till diagnos, multidisciplinär konferens, tid till behandlingsstart m.m.

Sjukvårdens genomförda utredningar och vilka behandlingar som ges dokumenteras, likaså återfall, överlevnad och seneffekter. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

Det nationella registret för analcancer startade 2015.

Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.


Faktaägare:Birgitta Lindh
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 16 januari 2019