MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp prostatacancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Pär Stattin

urolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Vice ordförande

Ingela Franck Lissbrant

onkolog, regional processägare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Camilla Thellenberg

processledare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

David Robinsson

urolog,

Region Jönköpings län

Göran Ahlgren

urolog, processledare

Skånes universitetssjukhus

Johan Styrke

processledare, urolog, processledare

Sundsvalls sjukhus

Lennart Åström

onkolog, processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Marie Hjälm Eriksson

processledare, onkolog

S:t Görans sjukhus, Stockholm

Mats Andén

onkolog,

Region Kalmar län

Ola Bratt

regional processägare prostatacancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ove Andrén

urolog, processledare

Universitetssjukhuset, Örebro

Olof Ståhl

onkolog, regional patientprocessledare prostata

Skånes universitetssjukhus

Stefan Carlsson

processledare, urolog

Karolinska sjukhuset, Solna

 

 

Patientrepresentanter

Calle Waller

ledamot i styrelsen, Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet

 

Gert Malmberg

ledamot i styrelsen, Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Olof Akre

urolog,

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

 

Per Fransson

universitetslektor, onkologisjuksköterska

Umeå universitet

Eva Johansson

urolog,

Akademiska sjukhuset Uppsala

Johan Stranne

docent i urologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jonas Hugosson

urolog,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Törnblom

urolog

Visby lasarett

Stödjande RCC

Mats Lambe

professor/funktionschef

RCC Uppsala Örebro

 

Karin Hellström

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Anna Cedvall Gustafsson

registerproduktägare

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 9 juli 2019