MENY

Stöd vid information

RCC Stockholm – Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation. Målet är att patienten får likadan skriftlig information oavsett var behandlingen görs.

Vårdplan och behandlingsinformation till patienter med matstrupscancer

Syftet är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta delaktigheten i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

 

Användning

  1. Välj det material som är aktuellt till just din patient. Du kan printa filerna själv eller skicka dem till tryckeri. 
  2. När du printar filerna själv kan du välja vilka sidor du vill skriva ut. Se markering nedan. Du kan välja att skriva ut enstaka sidor. Välj utskrift på båda sidor för huvuddokumentet.

Huvuddokument - innehåller information som berör alla patienter

Kontaktuppgifter

Här finns information till följande flikar i pärmen: 

1) Min vårdplan. Kontaktuppgifter finner ni ovan. 
2) Min diagnos
6) ASIH & palliativ vård
7) Stöd för närstående
8) Forskning och kvalitetsregister
9) Ekonomi och sjukskrivning
10) Patientföreningar och stödorganisationer
11) Patienträttigheter och patientsynpunkter

Tillägg

Min behandling, flik 4: 

Symtom, biverkningar och egenvårdsråd, flik 5

Läkemedel, flik 7

Processledare

Liv Heike

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Anders Jansson

överläkare

RCC Stockholm Gotland


Sidan uppdaterad: 27 juni 2019