MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram bröstcancer

Vårdprogrammet för bröstcancer är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018. Det följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram bröstcancer, Kunskapsstöd

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Nationell vårdprogramgrupp

Ordförande

Jonas Bergh

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset

 

 

Regionala representanter

Johan Ahlgren

onkolog

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

 

Jan Frisell

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anna-Lotta Hallbeck

onkolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Dan Lundstedt

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Faktaägare:Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — Gotland
Gemensam information uppdaterad: 21 oktober 2019