MENY

Stöd vid information

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Min vårdplan - Bröstcancer

Min vårdplan för bröstcancer är framtagen för patienter med bröstcancer och deras närstående. På Södersjukhuset  och Visby Lasarett erbjuds patienter med bröstcancer även Min vårdplan på 1177.se.

Region Stockholms tre bröstcentrum och Region Gotland som vårdar patienter med bröstcancer använder informationsmaterialet nedan.

Syftet med materialet är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

  1. Tryck materialet. Här kan du ladda ner de olika delarna som tryckfärdiga pdf:er och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. Formatet på materialet är A5. Välj hålat papper.
  2. Välj ut det material som aktuellt till just din patient.
  3. Kliniken har pärmar där du kan sätta in materialet. I pärmen kan patienten också kan samla annat material under behandlingen.
  4. Inom Region Stockholm kan pärmar beställas via Office Depot.  För beställning av vita hårda pärmar, 16 mm,  2,50 kr/st. Beställ: Logistic art.nr 81548.

Här finns även materialet samlat i pdf-format för dig som vill läsa och skriva ut. 


Flik 1 och 2: Min vårdplan och information, Stockholm.
Flik 1 och 2: Min vårdplan och information, Gotland
Flik 3: Min diagnos
Flik 4: Min behandling
- Information till dig som ska genomgå bröstcanceroperation
- DCIS
- Bröstbevarande operation
- Operation av hela bröstet
- Bröstrekonstruktion
- Operation i armhålan
- Smärta efter operation 
- Komplikationer
- Cytostatika
     4.2.1 Karboplatin, Gotland
     4.2.2 Docetaxel, Gotland
     4.2.3 EC 90 100, Gotland
     4.2.4 EC 60 75, Gotland
     4.2.5 Paclitaxel, Gotland
     4.2.6 Docetaxel, dostät, Gotland
     4.2.7 EC, dostät, Gotland
- Strålbehandling
- Antihormonell behandling
- Målsökande behandling
     4.5.1 Trastuzumab, Gotland
     4.5.2 Trastuzumab och Pertuzumab,  Gotland
     4.5.3 Trastuzumab (Herceptin), Gotland
     4.5.4 Trastuzumab (Herceptin) Pertuzumab (Perjeta), Gotland
- Information för dig som får bisfosfonater
Flik 5: Praktisk information om din operation, Stockholm
Flik 5: Praktisk information om din operation, Gotland
Flik 6: Praktisk information om din medicinska behandling
Flik 7: Symtom, biverkningar och egenvård, Stockholm
Flik 7: Symtom, biverkningar och egenvård, Gotland
- Faktablad bröstprotes
Flik 8: Cancerrehabilitering, Stockholm
- Information och träningsprogram efter bröstoperation - mastektomi
- Information och träningsprogram efter bröstoperation med axillutrymning, med eller utan rekonstruktion med protes.
-Information och träningsprogram efter bröstoperation - portvaktskörtel.
Flik 8: Cancerrehabilitering, Gotland
Flik 9: Andra vårdformer, Stockholm
- Palliativ vård
Flik 9: Andra vårdformer, Gotland
Flik 10: Forskning och kvalitetsregister
Flik 11: Ekonomi, sjukskrivning och närståendepenning, Stockholm
Flik 11: Ekonomi, sjukskrivning och närståendepenning, Gotland
Flik 12: Patientföreningar och stödorganisationer, stöd för närstående, barn som närstående samt Cancerrådgivningen, Stockholm
Flik 12: Patientföreningar och stödorganisationer, stöd för närstående, barn som närstående samt Cancerrådgivningen, Gotland
Flik 13: Patienträttigheter i vården och patientsynpunkter, Stockholm
Flik 13: Patienträttigheter i vården och patientsynpunkter, Gotland

Materialet är producerat och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med bröstcancer i Stockholm och på Gotland. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har sammanställt och den regionala vårdprogramgruppen för bröstcancer Stockholm Gotland har granskat. 

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, regionaltcancercentrum@sll.se 

Skriv ut

Materialet finns i A5 format som du kan skriva ut. Gå till Arkiv, Skriv ut, välj Häfte och utskrift på båda sidor. Se hur du gör nedan. 

Stöd vid information om mammografi till personer med funktionsnedsättning, på lätt svenska

Läs mer här och ladda ned broschyren

 

Stöd vid information om bröstcentrum

Syftet med informationen är att orientera patienten i de händelser som kan bli aktuella under utredning och eventuell behandling. Det är alltså en övergripande information. Detaljerad individuell information kommer patienten att få i den individuella vårdplanen. 

Användning

  1. Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient. 
    Om bröstcentrum 
  2. Här kan du ladda ner en tryckfärdig pdf. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. 
    Om bröstcentrum (pdf)

OBS! Undvik att skriva ut denna på vanlig skrivare då folderns format inte är anpassat för detta.


Faktaägare:Susanne Bennet, sjuksköterska på RCC Stockholm Gotland

Sidan uppdaterad: 27 juni 2019