MENY
Till regionspecifikt innehåll

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. År 2017 registrerades 8808 bröstcancerfall i NKBC.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika, antikroppsbehandling och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om bröstcancer och mammografi i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har bilagor om bröstcancer och mammografiscreening.

Bilaga 2D Regional cancerplan bröstcancer (pdf)

Bilaga 2N Regional cancerplan mammografi (pdf)

Rutin för screeningundersökning av kvinnor inom norra regionen, hemmahörande i annan region i landet  

Mammografiscreening utomlänskvinnor 2016 (pdf)

Regionala processledare

Hanna Fredholm

Biträdande överläkare

RCC Stockholm Gotland

Susanne Bennet

Samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Regionala patientprocessledare

Maria Erngrund

regional processledare bröstcancer

Niklas Loman

regional patientprocessledare bröstcancer

Skånes universitetssjukhus

Bröstprocessen är uppdelad i bröstcancer och mammografiscreening i sydöstra sjukvårdsregionen. Processledare för bröstprocessen för RCC Sydöst är för tillfället vakant.

Arbetet inom bröstprocessen

Bröstcancer är ett av RCC Sydösts fokusområden. I november 2018 hölls en workshop med deltagare från hela sydöstra sjukvårdsregionen, där flera förbättringsområden identifierades. 11 juni hölls en andra workshop i Alvesta för att följa upp dessa förbättringsområden. Workshopen präglades av stort engagemang, energiska diskussioner och resultat av genomförda förbättringsarbeten.

Diskussionerna utgick från RCC Sydösts sex patientlöften till invånarna i sydöstra sjukvårdsregionen och några ämnen på agendan var SVF-data, PREM-resultat och cancerrehabilitering. Arbetet renderade i en gemensam utvecklings-/handlingsplan som ska följas upp i höst.

Bröstcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp inom bröstcancer och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom bröstcancervården.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk


Faktaägare:Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 25 mars 2019

Regional information uppdaterad: 9 maj 2019