MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister myelom

Myelomregistret startade 2008 och omfattar gruppen plasmacellsjukdomar, det vill säga symptomatiskt och asymptomatiskt myelom, isolerat skelettalt och extraskelettalt plasmocytom och plasmacellsleukemi.

Interaktiv onlinerapport

I den interaktiva onlinerapporten kan läsaren själv skräddarsy rapporter med utvald information. Rapporten baseras på datauttag från Svenska Myelomregistret.

Interaktiv årsrapport

Årsrapporter

Nationell kvalitetsregisterrapport myelom, 2017 (pdf)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remissutfärdande till behandlingsstart, symtomatiskt myelom: 19 dagar (patienter med diagnos 2008-2015)
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad 98 procent (patienter med diagnos 2008-2016)

Registret omfattar samtliga fall som har diagnosticerats sedan 1 januari 2008. Svenska myelomgruppen ansvarar för registret. Gruppen startade 2007 på uppdrag av Svensk förening för hematologi och samverkar med Nordiska Myelomstudiegruppen, NMSG. Kvalitetsregistret förvaltas av Regionalt cancercentrum väst.


Faktaägare: Cecilie Blimark, hematolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 7 november 2018