MENY

Nationell arbetsgrupp för tarmcancerscreening

Ordförande

Rolf Hultcrantz

professor/gastroenterolog

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

 

 

Ledamöter

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Ervin Toth

gastroenterolog

Skånes universitetsjukhus, Malmö

Michael Dahlberg

kirurg

Sunderby sjukhus, Luleå

Rickard Svernlöv

gastroenterolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Sven Törnberg

onkolog

RCC Stockholm-Gotland

Thomas Hallgren

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Stödjande RCC

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

 

Enayat Mavadati

IT-ansvarig, dataskyddssamordnare

RBC/RCC Uppsala Örebro

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 4 september 2018