MENY

Nationell arbetsgrupp för mammografi

Uppdrag

  • Arbeta för regional och nationell samordning
  • Definiera kvalitetsindikatorer och sätta målnivåer
  • Ansvar för att utveckla nationellt kvalitetsregister

Arbetet avser hela vårdkedjan frän kallelse till överlämnande till annat klinikansvar.

Ordförande

Joakim Ramos

överläkare

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

 

Ledamöter

Catharina Behmer

överläkare Radiologisk bröstdiagnostik

Mammografin i Skåne, Unilabs AB

 

Maria Edegran

överläkare radiologisk bröstdiagnostik

NU-sjukvården, Uddevalla

Charlotta Sävblom

verksamhetsutvecklare, läkare

RCC Stockholm-Gotland

Monika Vajda

överläkare

Röntgenkliniken Linköping

 

 

Adjungerad

Karin Leifland

ordförande i Svensk Förening för Bröstradiologi (SFBR), f.d. ordförande NAM

Adjungerad

Martin Malmberg

Docent, överläkare

Onkologiska Kliniken, Helsingborg

Stödjande RCC

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Madeleine Book

produktägare

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Elisabeth Kobb

registeradministratör

RCC Väst


Faktaägare: Karin Leifland
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 18 april 2019