MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det första nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer togs fram i januari 2017. Gällande version fastställdes i december 2018.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

 • Rekommendationer om kallelseverksamhet
 • Provtagning
 • Utredning av avvikande cellprover
 • Behandling av cellförändringar
 • Kommunikation
 • Kvalitetskrav på verksamheterna
 • Krav på IT-system
 • Utbildningsinsatser

Förändringar jämfört med tidigare version

Kvinnor med HPV 16 och 18 har betydligt högre risk för utveckling av höggradig dysplasi (HSIL) och cancer än övriga typer, sedda som grupp. För att öka patientsäkerheten har vårdprogrammet därför uppdaterats enligt följande:

 • Kvinnor med positivt testresultat för HPV 16 och/eller 18 och med normalt cytologiskt prov som triage erbjuds ny provtagning inom GCK 18 månader efter indexprovet.
 • Vid typspecifik persistens av HPV 16 eller 18 remitteras kvinnan för kolposkopi och utreds efter riktlinjer för persisterande HPV (kap 15.5.2 och 15.6)
 • Kvinnor med HPV non16/18 erbjuds, som hittills, nytt prov efter 36 månader.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionala medicinska riktlinjer för Västra sjukvårdsregionen

Regionala vårdprogram kallas numera för regional medicinsk riktlinje (RMR) i Västra sjukvårdsregionen.

För utredning och behandling av cellprovsavvikelse används nedanstående RMR:

Regional medicinsk riktlinje för cervixcancerprevention (pdf)
(giltig till juni 2019)

För screening fram till start av primär HPV-analys i gynekologisk cellprovskontroll (GCK) används nedanstående RMR trots att giltighetsdatum har passerats:

Regional medicinskt vårdprogram cervixcancerprevention (pdf)
(giltig till 2017-12-18)

Regional medicinsk riktlinje/Vårdprogram kan inte rekvireras upptryckta på papper från RCC Väst. 

Rekommendation för självtest HPV på gynekologisk mottagning:

Självtest på gynmottagning 2018-05-30 (pdf)


Faktaägare: Björn Strander, ordförande nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx)
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 21 mars 2019