MENY

Ändringar i vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen ses över under 2019 och uppdateras vid behov. Vid större ändringar skickas vårdförloppen på remiss.

Standardiserade vårdförlopp som har reviderats av arbetsgrupperna fastställs av RCC i samverkan och publiceras löpande här. Regionerna har inte i uppgift att införa förändringarna förrän under 2020.

Vårdförlopp för införande under 2020

Ändringar i kodningsvägledningen

Om fastställda ändringar i vårdförloppen medför justeringar av kodningsvägledningen kommer de att presenteras här. I juni 2019 uppdaterades kodningsvägledningen med ett förtydligande som gäller direkt. Det rör kodningen vid BCG- och mitomycinbehandling vid cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

Mätning och kodning standardiserade vårdförlopp


Faktaägare: Helena Brändström

Sidan uppdaterad: 28 juni 2019