MENY

Projektorganisation för införande av patientöversikter

Organisationen i projektet för införande av patientöversikter utgår från den modell som togs fram i projektets förstudie och garanterar bred förankring för styrning och förvaltning via styrgrupp, arbetsutskott och arbetsgrupper.

Utöver de företrädare som listas nedan ingår i styrgruppen även två representanter från arbetsutskottet.

I arbetsutskottet ingår representanter från de åtta diagnoser som ingår i projektet. Där hanteras diagnosövergripande frågor i arbetet med utveckling och implementering av patientöversikterna.

Styrgrupp

Hans Hägglund

ordförande styrgruppen för IPÖ

Sveriges Kommuner och Landsting

 

 

Siri Kautsky

patientföreträdare

PNR Stockholm-Gotland

Bo Erixon

patientföreträdare

PNR Syd

Nils Feltelius

myndighetsföreträdare

Läkemedelsverket

Jonathan Lind Martinsson

myndighetsföreträdare

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Karolina Antonov

industriföreträdare

Läkemedelsindustriföreningen

Lena Svendsen

industriföreträdare

Swedish Medtech

Per Nordbrant

verksamhetschefsgruppsrepresentant

Länssjukhuset Jönköping

Magnus Stenbeck

forskningsföreträdare

Tobias Sjöblom

finansiärsrepresentant

Sjöbergstiftelsen

Lars Lindsköld

finansiärsrepresentant

Sweper/Swelife

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr

Torbjörn Eles

nationellt IT-ansvarig INCA

RCC Väst

Marie Lindquist

registerproduktägare

RCC Stockholm-Gotland

Mats Lambe

professor/funktionschef

RCC Uppsala Örebro

Arbetsutskott

Ulrika Harmenberg

njurcancer

 

Ingela Franck Lissbrant

prostatacancer

Gunnar Wagenius

lungcancer

Maria Ekholm

bröstcancer

Hanna Eriksson

melanom

Eskil Degsell

hjärntumörer

Pernilla Dahm-Kähler

äggstockscancer

Cecile Hveding

myelom


Faktaägare: Maria Sörby, RCC Uppsala Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 14 februari 2019