MENY
Till regionspecifikt innehåll

Om INCA

INCA – informationsnätverk för cancervården – är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. INCA har varit i skarp drift sedan 2007. INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum.

Syfte och mål

 • Möjliggöra för alla diagnosspecifika cancerregister att finnas på gemensam IT-plattform
 • Uppfylla användarnas krav på webbaserade register, det vill säga kliniker/enheter kan rapportera in data elektroniskt i stället för på pappersblanketter
 • Presentera rapporter baserade på nationellt likformigt insamlade data
 • Möjliggöra uttag online i realtid av egna klinikdata med regionala och nationella jämförelser
 • Skapa gemensamt IT-system för samtliga regionala cancercentrum
 • Möjliggöra ett strukturerat och samordnat arbete med nationella kvalitetsregister

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Begränsad möjlighet att beställa INCA-behörighet vecka 28–30

Under veckorna 28, 29 och 30 är möjligheten att ansöka om användarkonto eller utökad behörighet i INCA begränsad. Detta gäller alla ansökningar till RCC Uppsala Örebro, både via e-post, fax och brev.

Vi rekommenderar därför att de som är i behov av INCA-behörighet under sommaren ansöker om detta i god tid före vecka 28.


Faktaägare: Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare

Sidan uppdaterad: 19 december 2017