MENY

Datauttag från kvalitetsregister

För datauttag från nationella kvalitetsregister gäller övergripande rutiner enligt flödesschemat. Denna process gäller för svåväl enskilda forskare som myndigheter och företag som önskar göra uttag.

Processflöde för datauttag ur kvalitetsregister

För datauttag av individdata för kvalitetssäkring avseende den egna kliniken, vänder du dig direkt till det stödteam som har nationellt ansvar för registret du är intresserad av.

Stöd för fördjupad analys av kvalitetsregisterdata

Blanketter för uttag från kvalitetsregister

Beroende på vilket kvalitetsregister du vill göra uttag från så gäller olika blanketter. Dokumenten är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

1. För uttag från kvalitetsregistren för bröstcancer, bukspottkörtelcancer, cancer i lever, gallblåsa och gallvägar, gynekologisk cancer, hjärntumörer, huvud- och halscancer, hypofystumörer, KLL, KML, lungcancer, malignt melanom, MDS, MPN, myelom, njurcancer, peniscancer, prostatacancer, sköldkörtelcancer, testikelcancer, tjock- och ändtarmscancer, urinblåscancer gäller blanketterna:

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister - kvalitetssäkring (pdf, nytt fönster)

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister - forskning (pdf, nytt fönster)

Adresser dit ansökan ska skickas finns längst bak på blanketterna.

2. För uttag från kvalitetsregistren för ALL, AML, lymfom, sarkom, matstrups- och magsäckscancer finns blanketter på Region Skånes webbplats

Förteckning av CPUA

Komplett förteckning av CPUA (central personuppgiftsansvarig) och stödjande RCC (pdf, nytt fönster)

Begäran om utdrag av personuppgifter

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) §26 har man som enskild person rätt att en gång om året kostnadsfritt få ett utdrag som visar vilka uppgifter som finns lagrade om en i olika register. För mer information se respektive kvalitetsregister.


Faktaägare: Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare

Sidan uppdaterad: 28 april 2019