MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel

Regimer – tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras – är en nödvändig del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom cancervården.

Nationell samverkan kring läkemedelsregimer optimerar resursutnyttjandet och ger kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning och jämförelser.

Alla nationella läkemedelsregimer

Regimer och basfakta

I nationella regimbiblioteket finns idag drygt 300 fastställda regimer. Fastställande sker efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp.

Basfakta, medicinska och farmacevtiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Cytostatikamanualen för södra sjukvårdsregionen

cyto

 Här finner du Cytostatikamanualen för södra sjukvårdsregionen.

 

 

 

Läkemedelsregimer i Uppsala-Örebroregionen

Läkemedelsregimer, med flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, är ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar.

Läkemedelsregimer i Uppsala-Örebroregionen


Faktaägare: AnnSofie Fyhr, apotekare, RCC Syd

Sidan uppdaterad: 4 juni 2019