MENY

Testbädd för radioterapi

Nationella testbädden för innovativ strålterapi etablerades 2016. Det är en kreativ mötesplats där vård, forskning och företag tillsammans tar fram och kvalitetssäkrar innovationer inom strålbehandling.

I testbädden utvecklas produkter, tjänster och organisatoriska lösningar som vården behöver och efterfrågar. Innovationerna testas i verklig sjukhusmiljö och det blir tydligt om de verkligen motsvarar vårdens behov. Testerna kan ge företag kortare utvecklingstider för olika produkter.

Testbädden erbjuder en ingång till samordnade studier i klinisk miljö på alla Sveriges universitetssjukhus. Verksamheten välkomnar innovatörer från näringsliv, sjukvård eller forskning med sikte på nationell eller internationell marknad.

Den nationella testbädden för innovativ strålterapi är ett samarbete mellan Sveriges universitetssjukhus, Regionala cancercentrum i samverkan samt sex specialistföretag.

Satsningen delfinansieras av VINNOVA och koordineras av Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Representant från Regionala cancercentrum i arbetet med testbädden är Roger Henriksson, onkolog.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 10 september 2018