MENY

Swelife – innovationsprogram inom life science

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram vars målsättning är att omsätta nya forskningsrön i bättre vård, mediciner och hjälpmedel som gynnar patienter och förbättrar folkhälsa.

Regionala cancercentrum i samverkan har varit med i Swelifes beslutande organ, Governing Board, sedan starten. RCC deltar i projekt om semantik inom kvalitetsregister och realtidsdata.

Från idé till samhällsnytta

Genom att utmana hinder och stimulera nya nationella lösningar för innovation bidrar Swelife till att: 

  • Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
  • Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
  • Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård

Swelife stärker innovation och samverkan inom life science – från idé till samhällsnytta. Tillsammans med näringslivet, akademin och hälso- och sjukvården arbetar Swelife nationellt för att optimera användningen av befintlig expertis och infrastruktur. Swelife identifierar brister och behov inom ekosystemet för life science och initierar därefter strategiska samverkansprojekt, men också öppna utlysningar.

Swelife finansieras av Vinnova och koordineras av Lunds universitet.

Läs vidare

Swelife finansierar utveckling och införande av patientöversikter i cancervården


Faktaägare:Sara Bernstrup, kommunikatör Swelife
Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 27 mars 2019