MENY

Registrera cancerstudie

Det finns tre olika sätt att registrera cancerstudier i Cancerstudier i Sverige.

Hjälp av registerhandläggaren

Sonia Katsuura, sonia.katsuura@regionvasterbotten.se, tfn 090-785 28 51

Hjälp av kliniska prövningsenheter

Kontakta den onkologiska prövningsenheten på något av universitetssjukhusen. Se epostadresser nedan.

Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
kfue@akademiska.se

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
nastro@karolinska.se

Universitetssjukhuset i Linköping
OnkologiskaklinikenKpeCkoc@regionostergotland.se

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
cancercentrum.kfe@regionvasterbotten.se

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
su.nastro@vgregion.se

Skånes universitetssjukhus, Lund
klinforsk.onkologi.sus@skane.se

Universitetssjukhuset Örebro
forskningsskoterska.onk.uso@regionorebrolan.se

Behörighet att registrera – skapa eget konto

Är du ansvarig prövare för en studie kan du själv få behörighet att lägga in din studie. Här ansöker du om behörighet.

Du kan också kontakta registrets handläggare, Sonia Katsuura, sonia.katsuura@regionvasterbotten.se, tfn 090-785 28 51


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 19 mars 2019