MENY

Om registret

Cancerstudier i Sverige är ett register över aktuella kliniska studier i cancervården. I registret återfinns endast studier med pågående rekrytering av patienter.

Vilka studier finns i registret?

  • Kliniska studier med aktuell rekrytering av patienter.
  • Behandlingstudier, observationsstudier eller omvårdnadsstudier.
  • Studier som drivs av företag men också av enskilda forskare.
  • Små lokala studier på ett enda sjukhus men också stora internationella med minst ett svenskt deltagande sjukhus.

Den läkare som har huvudansvaret för studien i Sverige, ansvarar också för att den rapporteras till registret och för de uppgifter som finns inlagda om studien.

Alla besökare på webbplatsen kan söka i registret, men huvudmålgruppen för inlagda texter är forskare och profession inom cancervården. 

Registret är framtagen i ett samarbete mellan Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Frågor om registret

Frågor om registret ställs till registrets handläggare, Sonia Katsuura.

porträtt

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr


Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 3 april 2019