MENY
Till regionspecifikt innehåll

Biobanksforskning

En biobank innehåller blod- och vävnadsprover som tas inom hälso- och sjukvården och som kan användas för forskning efter godkänd etikprövning. Rutinprov för vård, som kastas efter analys, finns inte lagrade i en biobank.

I Sverige finns totalt ca 450 biobanker i ett register hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Över 150 miljoner prov finns sparade i hälso- och sjukvårdens biobanker och årligen tillförs cirka 3-4 miljoner prov.

Inom dessa biobanker, i regionerna, finns uppskattningsvis över 90 procent av alla biobanksprov lagrade, framför allt inom klinisk patologi. 

Det finns även biobanker vid universiteten och hos företag, där prov som tagits specifikt för till exempel forskning och klinisk prövning finns lagrade.

För varje biobank finns det en biobanksansvarig med operativt ansvar för biobanken och i varje region finns en biobankssamordnare som är en kunskapsresurs inom biobanksområdet.

För att en forskare ska få tillgång till prov och tillhörande information måste forskaren skriftligt ansöka om tillgång hos aktuell biobanksansvarig eller regionens biobankssamordnare.

Källa: registerforskning.se

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Biobanksforskning i norra regionen

Enheten för biobanksforskning (EBF) vid Umeå universitet administrerar uttag av prover och data från ett 50-tal forskningsprovsamlingar. De största projekten/kohorterna har ett samlingsnamn, NSHDS (Northern Sweden Health and Disease Study) och består av VIP (Västerbotten Intervention Project), MA (Mammary Screening Project) och MO (The Northern Sweden MONICA Project). Dessa prover är insamlade vid hälsoundersökningar där en stor del av länets invånare deltagit, ofta mer än en gång.

I den största av provsamlingarna VIP, finns förutom biologiska prover uppgifter om längd, vikt, blodfetter, blodsocker och blodtryck. Deltagarna har dessutom fyllt i en enkät om bland annat rökning, medicinering, kostvanor och annan livsstil. I VIP finns prover och/eller enkäter från mer än 115 000 personer.

Region Västerbotten ansvarar för insamling, förädling och förvaring av biobanksmaterial. Universitetets uppgift är att tillse att biobanksforskning och annan relaterad forskning kan ske via Enheten för biobanksforskning. Servicen är öppen för såväl nationella som internationella forskare.

Webbplats för Enheten för biobanksforskning: www.biobank.umu.se

Uppbyggnaden av en regional tumörprovsamling inom ramen för en s.k. biobank är en viktig förutsättning för utvecklingen av kvaliteten i cancervården men har också stor betydelse för cancerforskningen.
Här handlar det om att alla patienter som insjuknar i cancer ska tillfrågas om de samtycker till att man sparar bitar från bortopererade tumörer och blodprov som tas dels vid diagnostillfället, dels ytterligare ca tre gånger under de närmaste tre åren efter diagnosen. Tillgång till sådana provsamlingar i kombination med kliniska data skapar goda förutsättningar för att utveckla kvaliteten i vården och innebär unika möjligheter för cancerforskning.

2011 beslöt samtliga landsting/regioner (Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne) som ingår i RCC Syd att finansiera sådana provsamlingar. Sedan dess har medarbetare från Lunds universitet och inom ett flertal verksamhetsområden inom sjukvården arbetat med att implementera provsamlandet. I nuläget tillfrågas patienter som drabbats av bröstcancer, tjocktarmscancer, lymfom, malignt melanom, cancer i urinblåsan, lungcancer samt äggstockscancer om att lämna blodprover för forskning. Intresset är mycket stor och mer än 95% av dem som tillfrågas tackar ja. För en del cancersjukdomar tillfrågas även personer som har motsvarande godartade tumörer. Dessa är mycket värdefulla då de kan jämföras med prover från cancerpatienter.

I och med att samtliga landsting inom RCC Syd är med får vi en unik möjlighet att tillfråga patienter från en hel sjukvårdsregion och därmed kan cancerpatienter, oavsett var de behandlas, erbjudas att delta i forskningsprojekten. I dagsläget har provsamlingsarbetet med bröstcancer kommit längst. Mer än 5000 patienter har tackat ja till att delta och man har börjat analysera tumörproverna. Det stora antalet tumörprov är nästan unikt i sitt slag och ger mycket goda förutsättningar att exempelvis identifiera faktorer som bättre kan förutsäga vilken behandling en patient har störst nytta av.

Regionalt biobankscentrum för Södra sjukvårdsregionen

Regionalt biobankscentrum har hand om frågor som rör insamling, förvaring och användning av prover som sparas i biobanker inom Södra sjukvårdsregionen. Till Regionalt biobankscentrum

Regional patientprocessledare

Christer Larsson

regional patientprocessledare biobank

Lunds universitet


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 12 februari 2019