MENY

Skandionkliniken

Skandionkliniken är Nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning och minskar risken för att friska organ ska skadas.

Metoden kan tillämpas vid de vanligaste cancerformerna och har fördelar när man behandlar i närheten av strålkänslig vävnad. Vid strålbehandling av barn minskar dessutom risken för nya strålorsakade tumörer. Alla barn i Sverige som ska strålbehandlas kommer därför att erbjudas behandling med den nya tekniken.

Skandionkliniken, med säte i Uppsala, har varit i drift sedan augusti 2015 och behandlar för närvarande patienter i två behandlingsrum. Skandionkliniken ägs och drivs av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, vilket består av de sju landsting/regioner i Sverige som har universitetssjukhus.


Faktaägare: Ordförande i nationella arbetsgruppen
Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 16 januari 2019