MENY
Till regionspecifikt innehåll

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Regionala cancercentrum har tillsammans med landets lärosäten, tagit fram en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor på universitetsnivå.

Utbildningen omfattar 7,5 hp och har till syfte att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att arbeta i cancervårdens processarbete. Kursen bygger på de patientcentrerade kriterier som ska utmärka ett RCC och har godkänts av RCC i samverkan. Utbildningen ska vara likvärdig över hela landet.

Utbildningar för kontaktsjuksköterskor inom varje RCC hittar du under respektive region. Om utbildningen inte genomförs i den egna regionen kan det vara möjligt att söka till den i någon annan del av landet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården

Kursen som också beskrivs ovan ligger på en avancerad nivå och vänder sig till personer med sjuksköterskeexamen och minst ett års yrkeserfarenhet.
Utbildning för kontaktsjuksköterskor i norr

Webbutbildning allmän palliativ vård

Utbildningen riktar sig till vårdpersonal inom såväl regioner och kommuner som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.
Utbildning i allmän palliativ vård

Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Affektfokuserad cancerrehabilitering

En utbildning för kontaktsjuksköterskor med målet att öka kunskapen om psykologiska reaktioner vid cancersjukdom.
Affektfokuserad cancerrehabilitering

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor

Kursen ger en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.
Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Regional kontaktsjuksköterskedag

Regional kontaktsjuksköterskedag

Allmän onkologi

Kursen ger en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och olika behandlingars princip, verkningsmekanismer och sidoeffekter.
Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor

Kontaktsjuksköterskeutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.
Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

De nödvändiga samtalen

Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), tagit fram en samtalskurs "De nödvändiga samtalen" som vänder sig till kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen.

För mer information och anmälan 

Kurs för säker hantering och administrering av cytostatika

Nu lanseras en kurs för säker hantering och administrering av cytostatika i södra sjukvårdsregionen. Kursen är enbart öppen för sjuksköterskor som arbetar med cytostatika inom den södra sjukvårdsregionen.

För mer information och anmälan

Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5 hp

Utbildning för kontaktsjuksköterskor i sydöst

Utbildning för kontaktsjuksköterska i Uppsala Örebro

Via länken nedan hittar du information om utbildning för kontaktsjuksköterska.

Kontaktsjuksköterska i cancervård

Material från utbildningar i Uppsala Örebro

Utbildningsmaterial från utbildningen Hälsosamma levnadsvanor 8/11 2018:

Expertgruppens kunskapsunderlag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation Fysisk aktivitet, Helena Igelström

Presentation Kost och cancer, Emma Nisukangas

Presentation Prevention, Mirjam Elfström

Presentation Tobak och alkohol, Bodil Westman

Presentation Bakgrund och syfte, Bodil Westman

Övriga utbildningar för vårdprofession

Via länken nedan hittar du information om övriga utbildningar och kurser för vårdprofession.

Utbildningar för vårdprofession

RCC Väst är engagerad i två utbildningar för kontaktsjuksköterskor. Den ena är nationell och ges som distansutbildning och den andra är en uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen.

Kontaktdjuksköterskan i cancervåden (7,5 hp)

Nationell kurs, läs mer ovan.

Uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor
(30 hp)

Ges på halvfart under ett år och innefattar kurserna allmän onkologi (7,5 hp), nationella kursen kontaktsjuksköterskan i cancervården (7,5 hp) samt Förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor (15 hp).

Syftet är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård. Utbildningen riktar sig till kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen och i samarbete med bland annat Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers 
Läs mer om utbildningen.


Sidan uppdaterad: 22 oktober 2018