MENY

Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan

Regionala cancercentrum i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp, med uppdrag att driva utvecklingsarbetet, när det gäller kontaktsjuksköterskan och Min vårdplan i cancervården.

Gruppen ska:

  • utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen med syftet att funktionen ska ligga steget före, med ett innovativt arbetssätt som uppfyller patienternas behov och stärker deras ställning.
  • verka för implementering och uppföljning av kontaktsjuksköterskefunktionen.
  • särskilt beakta behovet av kontaktsjuksköterska för diagnoser med få fall samt i svaga patientgrupper.
  • arbeta för införandet av en individuell vårdplan, Min vårdplan, i cancervården samt uppföljning och fortsatt utveckling av vårdplanen.

Arbetet ska bedrivas lokalt/regionalt och i samverkan med processägare/motsvarande.

Uppföljning ska redovisas årligen till samverkansgruppen.

Arbetsgrupp

Katja Vuollet Carlsson

ordf. nationella arb.gruppen KSSK o Min vårdplan

RCC Norr

 

Annica Tomasson

processledare, rehabilitering

RCC Sydöst

Charlotta Lönnqvist

sjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Christina Landegren

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst


Faktaägare: Katja Vuollet Carlsson
Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 19 juni 2019