MENY

Samverkansgruppens mötesanteckningar

Regionala cancercentrum i samverkan träffas för heldagsmöten ungefär var tredje vecka. Kompletterande kortare telefon- och videomöten hålls där emellan. 

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar hittar du i arkivet. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Mötesanteckningar 2019

Arkiv mötesanteckningar

RCC mötesplan 2019

  • 15 januari
  • 5 februari
  • 12 mars
  • 26 mars
  • 9-10 april
  • 29 april 
  • 7 maj
  • 21-22 maj
  • 10 juni

Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan

Sidan uppdaterad: 18 mars 2019