MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp för urinblåsecancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare och ordförande

Truls Gårdmark

Ordförande, registerhållare, Med.Dr, överläkare

Urologkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm

Vice Ordförande

 

Staffan Jahnson

Ledamöter

Amir Sherif

docent, överläkare

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Christina Kåbjörn

Medicinskt ansvarig chef, PhD

Patologi och Cytologi, Ryhov

Karin Söderkvist

Med dr, överläkare

Norrlands universitetssjukhus Onkologiska Kliniken, Umeå

Abolfazl Hosseini-Alibad

Med dr, överläkare

Karolinska universitetssjukhuset

Tomas Jerlström

Överläkare

Universitetssjukhuset Örebro

Johan Johansson

Med dr, specialistläkare, (Suppl)

Urologsektionen, Kirurgiska kliniken, Centralsjukhuset, Kalmar

Fredrik Liedberg

Professor

Skånes universitetssjukhus

Firas Abdul-Sattar Aljabery

Med dr, överläkare

Petter Kollberg

Överläkare, (Suppl)

Skånevård SUND

Göran Sahlén

Överläkare, Ph D, (Suppl)

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Per Hamrin

Specialistsjuksköterska i urologi

Region Kalmar län

Anna-Karin Lind

Kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Jenny Wanegård

Kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Gun Danielsson

Biträdande univesitetssjuksköterska

Karolinska sjukhuset

Magdalena Cwikiel

Med dr, överläkare

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Helena Thulin

Med dr universitetssjuksköterska

Karolinska sjukhuset

Markus Johansson

Överläkare, (Suppl)

Sundsvalls sjukhus

Helén Hummer

uroterapeut

Universitetssjukhuset Örebro

Anna Rossander

avdelningsläkare, (Suppl)

Kungsbacka sjukhus

Viveka Ströck

Med dr, överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabeth Öfverholm

Överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anders Ullén

Docent, överläkare

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Johan Sandzén

Med dr, överläkare

Centralsjukhuset Karlstad

Karin Falkman

Överläkare, (Suppl)

Södersjukhuset, Stockholm

Ingrida Verbiene

Med dr, överläkare

Universitetssjukhuset Linköping

Rita Pedersen

Överläkare, patologi, (Suppl)

Hallands sjukhus, Halmstad

Stödjande RCC

Ann-Sofie Allansson

registeradministratör

RCC Syd

 

Annika Wendt-Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Jenny Bendz

produktägare, informatiker

RCC Syd

Pia Mårtensson-Löthgren

statistiker

RCC Syd

Patientrepresentant

Olle Olsson

patientrepresentant, ILCO

 

Jan Persson

Patientrepresentant


Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Sidan uppdaterad: 26 april 2019