MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för njurcancer

Nationella kvalitetsregistret för njurcancer omfattar alla patienter med nydiagnostiserad njurcancer. Data rörande diagnostik och primär behandling av tumörsjukdomen i olika stadier registreras. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

Interaktiv årsrapport diagnosår 2017

I rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut indikatorer.

Interaktiv nationell rapport diagnosår 2017
Sammanfattning och vägledning till interaktiva rapporter för 2017 (pdf)
Nationell rapport onkologi, diagnosår 2017 (pdf)
Nationell rapport PROM, diagnosår 2017 (pdf)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Alla rapporter finns i menyn till vänster. 

Kvalitetsindikatorer 

Datauttag för kvalitetsindikatorerna gjordes augusti 2018. 

  • Medianväntetid från remiss till operation: 58 dagar, 2017
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 96 procent, 2017
  • Andel metastaserade patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 84 procent, 2017

Det nationella kvalitetsregistret för njurcancer startade 2005. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.


Faktaägare:Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus

Sidan uppdaterad: 28 januari 2019