MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer

Det nationella kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) registrerar alla patienter i Sverige med nyupptäckt primär cancer i sköldkörteln. 

Kvalitetsregistret är en bas för forsknings- och utvecklingsarbete och innehåller uppgifter om bland annat ledtider, diagnos, patologiska fynd, samt kirurgisk och onkologisk behandling. Det registrerar inte benigna tumörer eller cancer som upptäcks i samband med obduktion.

Det nationella kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer startades 2013. Regionalt cancercentrum väst ansvarar för registret. 

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart:
    57 dagar, 2017
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens:
    88 procent, 2017
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad:
    78 procent, 2017

Interaktiv onlinerapport

I den interaktiva onlinerapporten kan läsaren själv skräddarsy rapporter med utvald information. Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer på INCA plattformen 2018-08-29.

Interaktiv onlinerapport för Nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer.

Årsrapporter

 

Årsrapport nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer 2017 (pdf)

Fler årsrapporter.


Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund

Sidan uppdaterad: 7 september 2018