MENY

Nationell vårdprogramgrupp prostatacancer

Ordförande

Ove Andrén

urolog

Universitetssjukhuset, Örebro

 

 

Ledamöter

Anna-Carin Börjedahl

urologisjuksköterska

Helsingborgs lasarett, Helsingborg

 

Camilla Thellenberg

processledare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

David Robinson

urolog, processledare

Höglandssjukhuset, Eksjö

Eva Johansson

urolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Fredrik Jäderling

radiolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Göran Ahlgren

urolog, processledare

Skånes universitetssjukhus

Ingela Franck Lissbrant

regional processägare , onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Johan Stranne

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Johan Styrke

urolog, processledare

Sundsvalls sjukhus

Lennart Åström

onkolog, processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Marianne Sanderoth

urologsjuksköterska

Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Marie Hjälm Eriksson

processledare, onkolog

RCC Stockholm-Gotland

Mats Andén

onkolog, processledare

Länssjukhuset i Kalmar

Olof Ståhl

onkolog, processledare

Skånes universitetssjukhus

Per Fransson

onkologisjuksköterska

Umeå universitet

Stefan Carlsson

processledare, urolog

RCC Stockholm-Gotland

Patientrepresentanter

Calle Waller

ledamot i styrelsen, Prostatacancerförbundet

 

Inge Nilsson

ledamot i styrelsen, Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Anna Öfverholm

klinisk genetiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Carina Danemalm Jägervall

sexualrådgivare, uroterapeut

Kirurgkliniken, Växjö

Charlotte Becker

laboratoriemedin (PSA)

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Elinor Nemlander

specialistläkare allmänmedicin

Gröndals vårdcentral, Stockholm

Elisabeth Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Jens Sörensen

radiolog (PET/DT)

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jonas Wallström

buk- och kärlröntgen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lars Egevad

patolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Ola Bratt

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Viktoria Gaspar

patolog

Helsingborgs lasarett

Stödjande RCC

Karin Hellström

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 30 januari 2019