MENY

Nationellt vårduppdrag peniscancer

Peniscancer drabbar cirka 150 män per år i Sverige. Behandling av peniscancer är i första hand kirurgisk. Kirurgi i botande syfte vid peniscancer är från och med januari 2015 koncentrerad till två vårdenheter i landet.

Uppföljning

De två nationella vårdenheterna Skånes universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Örebro har arbetat under 2015-2018 och redovisar de fyra åren i var sin rapport:

Fyraårsuppföljning Skånes universitetssjukhus Malmö (pdf, nytt fönster)

Fyraårsuppföljning Universitetssjukhuset Örebro (pdf, nytt fönster)

En sammanställning av PREM-enkäter publicerades i december 2018.

Nationellt kvalitetsregister peniscancer

En fördjupad uppföljning av verksamheten vid de två nationella vårdenheterna under perioden 2015-2016 redovisas i rapporten nedan.

Nationell nivåstrukturering av kurativt syftande kirurgi vid peniscancer –uppföljning av åren 2015-2016, RCC i samverkan juni 2017 (pdf, nytt fönster)

Rapporten bygger bland annat på nedanstående underlagsrapporter.

Uppföljning Skånes Universitetssjukhus 2015-2016 (pdf, nytt fönster)

Uppföljning Universitetssjukhuset i Örebro 2015-2016 (pdf, nytt fönster)

Synpunkter från nationella arbetsgruppen kontaktsjuksköterskor gällande verksamheten vid nationella vårdenheter (pdf, nytt fönster)

Nationella vårdenheter

Skånes universitetssjukhus i Malmö
Verksamhetspresentation
Anmälan av patient till nationell MDK via strukturerad remiss
Om sjukdomen och behandling, 1177 Vårdguiden/Region Skåne
Om behandling av peniscancer, Skånes universitetssjukhus

Universitetssjukhuset Örebro
Verksamhetspresentation (pdf)
Anmälan av patient till nationell MDK via strukturerad remiss
Till vårdenhetens hemsida
Om sjukdomen och behandling (på klinikens webb)

Patientinformation

På 1177.se finns kvalitetssäkrad och användarvänlig information för patienter med peniscancer samt deras närstående.

Läs reportaget om Magnus som fick peniscancer vid 45 års ålder.

Dokument och länkar

Remiss till landsting och regioner (pdf)
Beslutsrekommendation (pdf)

 


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler

Sidan uppdaterad: 19 juni 2019