MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister peniscancer

Nationella kvalitetsregistret för peniscancer omfattar alla patienter med nydiagnostiserad peniscancer, invasiv och cancer in situ. Obduktionsupptäckt peniscancer ingår inte i registret. 

Uppgifter om väntetider, kontaktsjuksköterska, multidisciplinär konferens, diagnostik, primärbehandling (kirurgi), lymfkörteldiagnostik/kirurgi och femårsuppföljning registreras. Från och med januari 2015 innehåller registret även uppgifter om remittering till nationellt centrum för behandling och livskvalitetsformulären PROM/PREM.

Peniscancer - Nationell kvalitetsrapport för 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns på sidan Rapporter i menyn.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remiss till behandlingsstart: 68 dagar, 2017
  • Andel patienter anmälda till multidisciplinär konferens: 80 procent, 2017
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 98 procent, 2012-2017

Det nationella peniscancerregistret startade år 2000. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret. 

PREM-rapport

En sammanställning av PREM-enkäter publicerades i december 2018.

Peniscancer - sammanställning av PREM-enkäter (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 8 juli 2019