MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogrammet är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Nutritionsomhändertagande vid matstrups- och magsäckscancer

En sammanställning av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer - Nätverket för dietister inom Övre GI cancervård i Uppsala-Örebroregionen.


Faktaägare: Mikael Hermansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Sidan uppdaterad: 5 mars 2019