MENY
Till regionspecifikt innehåll

Gynekologisk cancer

Gynekologisk cancer är cancer i de kvinnliga könsorganen, det vill säga i äggstockar, äggledare, livmoder, livmoderhals, slida och blygdläppar. Varje år insjuknar cirka 3 000 kvinnor i Sverige.

 1. ett
 2. två
 3. tre
 • tre fyra fem
 • sex sju åtta
 • 643514

 

 1. aasdadsa
 2. dasdadsa
 3. sdasdasda
 4. sdasd

 

Öijas

Jäölojasdflj

sdfsdf

sdfsdf

Joakim Hallin

Joakim Hallin

 

De tre vanligaste formerna av gynekologisk cancer är livmoderkroppscancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer, med cirka 1400, 700, respektive 450 fall per år. Sjukdomarna skiljer sig åt, både vad gäller behandling, överlevnad och hur tidigt man får symtom.

Gynekologisk cancer börjar ofta med diffusa symtom, till exempel smärtor och svullnad i buken, blödningar som inte har med menstruation att göra, eller att man behöver kissa ofta. Behandlingen består av kirurgi, cytostatika, strålbehandling, hormonbehandling eller en kombination av dessa.

Det finns nationella vårdprogram för livmoderkroppscancer och äggstockscancer. Ett nationellt vårdprogram för livmoderhalscancer är under framtagning. Det finns även ett gemensamt kvalitetsregister för all gynekologisk cancer. 

Tidig upptäckt och screening

Det är viktigt att upptäcka cancer och dess förstadier så tidigt som möjligt. I Sverige finns ett system med gynekologisk cellprovtagning för alla kvinnor mellan 23-60 år. Det har gjort att antalet fall av livmoderhalscancer har halverats sedan 1970-talet. För övriga gynekologiska cancersjukdomar finns i dag ingen screening. 

Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll här

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Om gynekologisk cancer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om gynekologisk cancer.

Bilaga 2F Utvecklingsplan gynekologisk cancer

Regionala processledare

Carina Rundström

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Charlotte Klynning

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Gynekologisk cancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom gynekologisk cancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk


Faktaägare: Per Rosenberg, gynonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping

Sidan uppdaterad: 23 maj 2019