MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp  för myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Björn Andreasson

hematolog

NU-sjukvården

 

 

Ledamöter

Erik Ahlstrand

hematolog

Örebro Universitetssjukhus

 

Maria Liljeholm

hematolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Marie Lindgren

hematolog

Länssjukhuset, Kalmar

Anna Ravn Landtblom

Leg. läkare

Södersjukhuset Stockholm

Eva Zetterberg

hematolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

 

Patientrepresentant

Vakant

 

 

 

Lena Grönlund

registerproduktägare

RCC Stockholm-Gotland

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm-Gotland


Faktaägare:Björn Andreasson, hematolog, NU-sjukvården

Sidan uppdaterad: 9 januari 2019